Slider

Service

Vores kompetente serviceteam udfører inspektion og service på alle typer og fabrikater af anlæg.

Gennem mange års erfaring og efteruddannelse, har vi opnået stor viden omkring alle de forskellige maskintyper.

Få et komplet overblik over dit anlægs driftstilstand og udnyttelsesgrad.

En inspektion efterfølges af en rapport, som beskriver alle de forskellige parametre der sikrer et perfekt og ensartet resultat - hver gang.

En sigteanalyse af blæsemidlet giver vished for at driftsblandingen er perfekt til det anlægget skal yde, samt at der ikke smides brugbart blæsemiddel væk.

Maskinen bliver renset og smurt alle vitale steder samtidig med vi justerer og indregulerer dit anlæg til optimal ydelse.

Servicen er tilpasset de forskellige maskintyper og driftskonditioner, så det kan variere fra en til to gange årligt til en månedlig service.

Samtidig vil du være mest mulig sikret mod utilsigtede driftstop på dit anlæg.

En aftale om en behovstilpasset service giver også rabat på tilkald såfremt der, mod forventning, skulle opstå nedbrud på anlægget.

Lad os give et tilbud på den mest optimale servicering af dit anlæg.